معاون آفریقا در وزارت خارجه آمریکا مطرح کرد؛

فرصت های نشست آمریکا-آفریقا برای اوباما/ واشنگتن در پی رقابت با پکن بر سر قاره سیاه