سخنگوی وزارت خارجه:

مناقشه ارمنستان و آذربایجان راه حل نظامی ندارد

سیاست خارجی

مرضیه افخم با اظهار تاسف از کشته شدن چندین نفر در درگیری نظامی اخیر بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از بالاگرفتن درگیری و خشونت ابراز نگرانی و طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه درگیری و مناقشه بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان راه حل نظامی ندارد، انجام گفت‌وگو و مذاکره برای حصول توافق بین دو کشور همسایه را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم با اظهار تاسف از کشته شدن چندین نفر در درگیری نظامی اخیر بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از بالاگرفتن درگیری و خشونت ابراز نگرانی و طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد.

کد N424018