هیأت دولت تصویب کرد:

اختصاص چهل وپنج میلیارد ریال به استان فارس برای تامین آب و حل مشکل آلودگی آن

سیاست خارجی

بر اساس این مصوبه استانداری فارس موظف شد ضمن نظارت بر نحوه هزینه کرد، گزارش عملکرد این اعتبارات را به همراه پیشرفت فیزیکی هر پروژه هر دو ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ارسال نماید.

هیأت وزیران با اختصاص چهل و پنج میلیارد ریال به استان فارس برای تامین آب، حل مشکلات آلودگی آب و لایروبی قنوات موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 29/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ چهل وپنج میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرح‌های تامین آب، آبرسانی و حل مشکلات آلودگی آب و لایروبی قنوات شهرستان ممسنی و رستم و بخش ماهور میلاتون در اختیار استان فارس قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری فارس موظف شد ضمن نظارت بر نحوه هزینه کرد، گزارش عملکرد این اعتبارات را به همراه پیشرفت فیزیکی هر پروژه هر دو ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ 1/5/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N423847