پوربابایی در گفت‌وگو با ایلنا:

همچنان وکیل مهدی هاشمی هستم

سیاست داخلی

قاضی نمی‌تواند مرا عزل کند. بنده یا باید استعفا دهم و یا اینکه موکلم بنده را عزل کند که هیچ یک از این مسائل رخ نداده است.

پوربابایی با رد برخی از اخبار مبنی بر کنارگذاشته شدن وی از پرونده مهدی هاشمی به دستور قاضی رسیدگی کننده، گفت: همچنان وکیل مهدی هاشمی هستم.

هوشنگ پوربابایی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به پرونده مهدی هاشمی یادآور شد: درجلسه امروز من هم در دادگاه انقلاب حاضر بودم اما در داخل جلسه تنها آقای ابوالمعالی و علیزاده طباطبائی حضور داشتند.

وی درخصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه قاضی وی را از پرونده مهدی هاشمی عزل کرده است، گفت: چنین مطلبی دروغ است و قاضی نمی‌تواند مرا عزل کند. بنده یا باید استعفا دهم و یا اینکه موکلم بنده را عزل کند که هیچ یک از این مسائل رخ نداده است.

گفتنی است که سومین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد.

کد N423599