آغاز به کار سایت معاونت اجرایی ریاست جمهوری

دولت

هدف از آغاز به کار سایت معاونت اجرایی ریاست جمهوری این است که بستر مناسبی برای انعکاس مطلوب خدمات صورت گرفته در حوزه این معاونت فراهم شود.

سایت معاونت اجرایی ریاست جمهوری به آدرس ejraee.gov.ir بصورت آزمایشی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، سایت معاونت اجرایی ریاست جمهوری طی روزهای آینده در آستانه هفته دولت و روز خبرنگار بصورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند.

هدف از آغاز به کار سایت معاونت اجرایی ریاست جمهوری این است که بستر مناسبی برای انعکاس مطلوب خدمات صورت گرفته در حوزه این معاونت فراهم شود.

کد N423519