سازمان همکاری اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به مساجد غزه را محکوم کرد

سازمان همکاری اسلامی,مساجد

تهران - ایرنا - ˈایاد امین مدنیˈ دبیر کل ˈسازمان همکاری اسلامیˈ، تجاوز نظامی رژیم صهیوینستی به نوار غزه، کشتار مردم بی دفاع و همچنین ویران کردن مساجد این منطقه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری ˈالیوم السابعˈ، ایاد امین مدنی گفت: گویی این که کشتار غیرنظامیان و ویران کردن خانه ها و به آتش کشیدن مزارع و نابود کردن تاسیسات زیربنایی برای ˈماشین جنگی اسراییلˈ کافی نبوده که اکنون به ویران کردن مساجد روی آورده است.

وی افزود: رژیم اسراییل اکنون اشتهای زیادی برای ویرانگری دارد، این روزها به عبادتگاه ها و مساجد نیز حمله می کند و همانگونه که فلسطینی ها را از سرزمین و خانه هایشان بیرون رانده است، اکنون می خواهد خانه های خدا را نیز که پناهگاه مردم فلسطین است، ویران و نابود کند.

وی با خاطر نشانی این که چنین وحشیگری هایی در طول تاریخ جنگ ها بی نظیر بوده است، از برخی کشورها که با رژیم صهیونیستی روابطی دارند، خواست در مناسبات خود تجدید نظر کنند.

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی اضافه کرد: اسراییل نه تنها افراد بی گناه را به قتل می رساند و سرزمینشان را ویران می کند، بلکه به دینشان نیز که برای آن ها از جمله عزیزترین و با ارزشترین چیزها است، دست درازی و اهانت می کند.

مدنی از کشورهایی که همچنان از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند و وسایل و ابزارهای کشتار و ویرانگری در اختیار این رژیم می گذارند، خواست دیدگان خود را به روی این جنایت ها بگشایند، زیرا اگر همچنان به این سیاست های خود ادامه دهند، آن ها نیز شریک این جنایت ها خواهند بود.

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی گفت: همه مسلمانان و کسانی که وجدان بیدار دارند، باید با استفاده از امکانات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود به وظایفشان در خصوص دفاع از حقوق مسلم فلسطینی ها و از جمله حق زندگی، داشتن امنیت و انجام امورعبادی عمل کنند، زیرا اکنون دیگر مجالی برای سکوت در خصوص جنایت های اسراییل و حامیان آن نیست .

رژیم صهیونیستی در جریان 27 روز حمله وحشیانه به نوار غزه بیش از هزار و 720 فلسطینی را شهید کرده است .

خاورم **2041**7074**1651
کد N423337