آیت الله ممدوحی در گفتگو با مهر:

دولت با شعار اعتدال جراحی های بزرگ در عرصه مدیریت داشته است/ دولت کارسیاسی خود را کمتر کند

احزاب و تشکلها

عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه دولت با شعار اعتدال دست به جراحی های بزرگ در عرصه مدیریتی زده است، گفت: خیلی از کارمندان ادارات تغییر کرده اند و دامنه این تغییرات به استانها هم رسیده است؛ امیدواریم هرچه زودتر جلوی تغییرات گرفته شود و بقیه عمر دولت به انجام کارها و اهداف تعیین شده سپری شود.

آیت الله ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی عملکرد یکسال گذشته دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم بر اعتدال و تدبیر تاکید داشته، اما در عمل دست به جراحی های بزرگ در عرصه مدیریتی زده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، افزود: علاوه بر مدیران خیلی از کارمندان ادارات تغییر کرده اند و دامنه این تغییرات به استانها هم رسیده است و امیدواریم هرچه زودتر جلوی تغییرات گرفته شود و بقیه عمر دولت به انجام کارها و اهداف تعیین شده سپری شود.

وی با اشاره به ایجاد فضای امید در جامعه گفت: دولت باید از این ظرفیت در پیشبرد امور بهره گیرد، کارهای نیمه تمام گذشته را به اتمام برساند و وعده ها و قول هایی که در ابتدای کار به مردم داده است را عملیاتی سازد.

ممدوحی تصریح کرد: دولت باید کارهای سیاسی خود را کمتر کرده و با ایجاد همدلی و همسوئی میان میان مردم و جریانات سیاسی برای پیشبرد اهداف و امور صحیح تلاش کند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در زمینه سیاست خارجی گفت: دولت باید اولویت خود را در امور اقتصادی قرار دهد.