پایان دومین جلسه محاکمه مهدی هاشمی پس از 90 دقیقه

مهدی هاشمی

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی پس از 90 دقیقه با اتمام قرائت کیفرخواست به پایان رسید.

 
آفتاب: به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود دومین جلسه دادگاه ساعت 8 صبح امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود پس از یک ساعت تاخیر ساعت 9 صبح با حضور مهدی هاشمی و سه وکیل مدافعش به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

در این جلسه ادامه قرائت کیفرخواست متهم انجام و با اتمام تشریح 138 صفحه کیفرخواست از سوی نماینده دادستان رئیس دادگاه ختم دومین جلسه را اعلام کرد.

هنوز زمان سومین جلسه دادگاه از سوی قاضی پرونده اعلام نشده است.

در جلسه دیروز که 270 دقیقه به طول انجامید نماینده دادستان کیفرخواست مهدی هاشمی را قرائت کرد.
کد N422927