در نقاط مرزی رخ داد؛

عملیات هماهنگ ارتش سوریه و ارتش لبنان علیه تروریستها

آفریقا و خاورمیانه

ارتش سوریه و ارتش لبنان در عملیاتی هماهنگ مخفیگاهها و مراکز تجمع گروههای تروریستی در نقاط مرزی دو کشور را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در سوریه از پشتیبانی ارتش سوریه از ارتش لبنان در حمله به گروههای تروریستی در نقاط مرزی خبر داد.

بنابراین گزارش، ارتش سوریه با استفاده از حملات توپخانه ای مراکز تجمع تروریستها در نقاط مرزی لبنان را هدف قرار داد.

همچنین بالگردهای ارتش سوریه برای حمایت از نیروهای ارتش لبنان مراکز تجمع تروریستها را هدف حمله قرار دادند.

تروریستها در نقاط مرزی لبنان اقدام به حملات خمپاره ای علیه ارتش لبنان کرده بودند.