سیاستمدار انگلیسی: حملات اسرائیل به غزه ˈاحمقانهˈ است

حمله,غزه

لندن- ایرنا- ˈلرد اشداونˈ رهبر پیشین حزب لیبرال دمکرات انگلیس و از سیاستمداران ارشد این کشور، روز شنبه حملات رژیم صهیونیستی را به غزه ˈاحمقانهˈ و ˈنامتناسبˈ توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، وی در گفت وگو با شبکه رادیویی ˈبی بی سیˈ اظهار داشت: اسرائیل دارای ˈبهترین سیستم دفاع موشکی دنیاستˈ و حملات نظامی که انجام می دهد ˈخیلی احمقانهˈ است.

این سیاستمدار انگلیسی افزود: اسرائیل با حملاتش علیه غزه، ˈحمایت و همدردی افکار عمومی جهانˈ را از دست داده است.

اشداون در همین حال ادامه داد: نه اسرائیل و نه فلسطینی ها، هیچ کدام نمی توانند به شیوه فعلی به پیروزی برسند و تنها راه پیش رو، ˈنشستنˈ و ˈگفت وگو کردنˈ است.

این سیاستمدار انگلیسی که زمانی نماینده ویژه انگلیس در امور بوسنی بود، وضع فعلی اسرائیل و فلسطین را به درگیری های بوسنی و ایرلند شمالی تشبیه کرد که در آن توافقنامه های صلح برای رسیدن به سازش میان دو طرف امضا شد.

ˈنیک کلگˈ رهبر کنونی حزب لیبرال دمکرات و معاون نخست وزیر بریتانیا هم در مقاله ای در روزنامه گاردین، حملات اسرائیل در غزه را ˈنامتناسبˈ توصیف کرده است.

وی در این مقاله نوشت: اگر اسرائیل خواهان امنیتش هست، این را بایستی از طریق سیاسی و نه نظامی که منجر به یک دایره بسته خشونت خواهد شد، بدست آورد.

هر دو رهبر فعلی و پیشین حزب لیبرال دموکرات خواهان آغاز مذاکرات صلح و و پایان دادن به درگیری ها در غزه شده اند.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، ضمن انعکاس گسترده در رسانه های انگلیسی، باعث برانگیخته شدن افکار عمومی در انگلیس نیز شده است؛ به نحوی که سیاستمداران این کشور مجبور به موضع گیری در برابر این حملات شده اند.

اروپام**1552**1504
کد N422040