یک عکس یک نگاه/

ارتش رژیم صهیونیستی به معلولین هم رحم نمی کند