خشم سراسری به دلیل انتشار مقاله ای در نشریه صهیونیستی

غزه 93

تهران - ایرنا - انتشار یک مقاله در مورد درگیری های غزه در نشریه صهیونیستی ˈتایمز اسراییلˈ، خشم و انتقاد رسانه های اجتماعی را برانگیخت، تا جایی که این نشریه را برآن داشت نویسنده مقاله را اخراج کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه جروزالم پست، نشریه تایمز اسراییل اعلام کرد که به همکاری با ˈیوگان گوردونˈ نویسنده مقاله جنجال برانگیز ˈزمانی که کشتار مجاز استˈ، پایان داده است.

مقاله گوردون، خشم هزاران نفر را در پی داشت به طوری که این افراد با مراجعه به تویئتر از این بابت که چنین مقاله ای چگونه می تواند برای انتشار مورد تایید قرار گیرد، ابراز بهت و حیرت کردند.

در همین حال، نشریه تایمز اسراییل در پاسخ به خشم عمومی، مقاله را حذف و از اخراج نویسنده آن خبر داد.

گوردون سپس در بیانیه ای که در وب سایت نشریه دیگری چاپ نیویورک منتشر شد، به خاطر نگارش این مقاله عذرخواهی کرد و نوشت: تاسف عمیق خود را ابراز می دارم و خواستار بخشش به خاطر نگارش مقاله ای هستم که در تایمز اسراییل منتشر و در سراسر جهان توئیت و پخش شد.

رسانام**9109**1010
کد N421840