ادامه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به جلسه عصر موکول شد

سیاست داخلی

رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی صبح امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد که به دلیل نزدیکی به زمان اذان ظهر، قاضی رسیدگی کننده ادامه جلسه را به ساعت 2 موکول کرد.

ادامه رسیدگی به اتهامات فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلسه عصر موکول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ادامه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به جلسه بعد‌از ظهر موکول شد.

رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی صبح امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد که به دلیل نزدیکی به زمان اذان ظهر، قاضی رسیدگی کننده ادامه جلسه را به ساعت 2 موکول کرد.

کد N421016