1000 تبعه ترک برای داعش می جنگند

آمریکا اروپا

اظهارات مقامات ترک نشان می دهد که بیش از 1000 تبعه ترکیه برای گروه تروریستی داعش می جنگند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، به گفته مقامات ترکیه بیش از 1000 تبعه این کشور در حال جنگیدن برای گروه تروریستی موسوم به حکومت اسلامی عراق و شام(داعش ) هستند.

بنا بر این گزارش این عدد تخمینی است و رقم دقیق در حال بررسی است و گفته می شود از حدود 10 تا 15 هزار نفری که برای این گروه می جنگند حدود 10 درصد اتباع ترک هستند.

مقامات ترکیه مدت هاست که متهم به عدم کنترل مرزهای این کشور برای ممانعت از ورود تروریست ها به سوریه و عراق هستند که مقامات ترک صرفا در پاسخ به این اتهام به سخت بودن کنترل مرزها بسنده کرده اند.