ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی در ترکیه از امروز/ پ.ک.ک مانع رای دادن به اردوغان شد