خدمات بزرگترین بانک چند ملیتی به مراکز اسلامی انگلیس قطع می شود

انگلیس,مسجد

تهران – ایرنا – بانک چند ملیتی اچ اس بی سی که بزرگترین بانک دنیا محسوب می شود به شمار زیادی از سازمان های خیریه اسلامی انگلیس اطلاع داده که حساب آن ها را خواهد بست.

شبکه خبری ˈراشا تودیˈ گزارش داد که گفته می شود یکی از این مراکز اسلامی برای مردم غزه کمک های امدادی ارسال می کرده است.

در نامه رسمی این بانک به اندیشکده ها، مراکز خیریه اسلامی و مساجد انگلستان ادعا شده است که ادامه ارائه خدمات به این سازمان ها ˈمدیریت خطرپذیریˈ بانک را با چالش مواجه می کند.

ˈمحمد کازبرˈ خزانه دار مسجد ˈفینزبری پارکˈ در لندن با ابراز شگفتی از اقدام این بانک به بی بی سی گفت که تمام فعالیت های مالی این مرکز اسلامی در داخل انگلیس است و هیچ پولی به خارج از کشور انتقال داده نشده است.

اما بنا بر گزارش ها این بانک هیچ توضیحی برای تصمیم خود مبنی بر قطع ارائه خدمات به سازمان های اسلامی نداده است.

اروپام**2044**1561** 1655**
کد N418695