از سوی آمریکا انجام شد؛

جریمه بانک فرانسوی به خاطر روابط تجاری با ایران

ایران در جهان

یک رسانه غربی از جریمه بانک فرانسوی به اتهام داشتن روابط تجاری با ایران و نقض تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از زیان 5.75 میلیارد دلاری بانک فرانسوی پاریبا در مدت سه ماه پس از جریمه هشت میلیارد دلاری آمریکا به اتهام نقض تحریم های اقتصادی خبر داد.

بر این اساس این بانک فرانسوی به داشتن مبادلات دلاری با ایران، کوبا، میانمار و سودان متهم شده است. این بانک فرانسوی اعلام کرد که صرف نظر از هزینه جریمه به دولت آمریکا سود خالص سه ماهه از 1.9 میلیارد یورو بیش از 23.2 درصد در مدت مشابه در سال گذشته بوده که این به معنای عملکرد قوی شعبه و سرمایه گذاری آن بوده است.