طرح شکایت از اوباما در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

آمریکا اروپا

09/05/1393 11:45

به گزارش خبرگزری مهر به نقل از سی ان ان،  مجلس نمایندگان آمریکا که در روزهای اخیر بشدت دچار اختلاف و دودستگی شده بود روز گذشته به لایحه ارائه شده توسط نمایندگان جمهوریخواه درباره طرح شکایت علیه باراک اوباما را از تصویب گذراند.

نمایندگان جمهوریخواه باراک اوباما را به نقض اختیارات قانونی خود متهم می کنند.

آنها بر این باورند که باراک اوباما در برخی موارد فراتر از اختیارات قانون اساسی خود عمل کرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا با دویست و بیست و پنج رای موافق در برابر دویست و یک رای مخالف لایحه شکایت از باراک اوباما را تصویب کرد.

در حالیکه دموکرات ها این تلاش جمهوریخواهان را اقدامی نمایشی توصیف کرده اند جان بوئنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت موارد نقض قانون اساسی در آمریکا به اعتماد عمومی در این کشور آسیب زده است. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت آیا می خواهید همچنان به رئیس جمهور اجازه دهید که بخشی از قوانین را که خود انتخاب می کند اجرا کند و بخشی را که می خواهد تغییر دهد؟