ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مرز روسیه و اوکراین مستقر شدند

سیاسی

مسکو - ایرنا - ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مقرهای بازرسی گمرکی روسیه در مرز مشترک این کشور با اوکراین مستقر شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از کانال دوم تلویزیون دولتی روسیه، گروه متشکل از 15 ناظر امروز چهارشنبه، فعالیت خود را برای نظارت بر گذرگاه های مرزی روسیه و اوکراین آغاز کرد.

این گروه از ناظران از شش کشور اروپایی تشکیل شده و در گذرگاههای مرزی ˈگوکوواˈ و ˈدونتسکˈ در استان راستف روسیه مستقر شده است.

ˈپل پیکارˈ رییس گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه ˈروستفˈ روسیه گفت: ماموریت گروه ناظران ما نظارت بر گذرگاههای مرزی روسیه و اوکراین است و آن را از امروز آغاز کردیم.

وی افزود: در آینده شمار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه روستف روسیه افزایش خواهد یافت.

استقرار گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق مرزی روسیه با اوکراین به درخواست مسکو انجام می گیرد.

دولت روسیه در هفته های اخیر بارها به حملات خمپاره ای و تیراندازیهای نیروهای اوکراینی به مناطق مرزی خود اعتراض کرده و از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته بود بر این مناطق نظارت کند.

اروپام/2242 **518**1479
کد N417860