گزارش تصویری/

برگزاری با شکوه مراسم نماز عید فطر در مناطق مختلف روسیه