رییس سندیکای رسانه ای ترکیه:

رژیم صهیونیستی مسوول تامین امنیت جانی تمامی روزنامه نگاران در غزه است

ترکیه,رسانه ها در غزه

آنکارا - ایرنا -ˈگورسل اسرˈ رییس سندیکای مطبوعاتی ترکیه به نام ˈمدیا ایشˈ گفت: رژیم صهیونیستی مسوول تامین امنیت جانی تمامی روزنامه نگاران در غزه، اعم از روزنامه نگاران فلسطینی و خارجی، است.

وی روز چهارشنبه با صدور یک بیانیه مطبوعاتی که یک نسخه از آن در اختیار دفتر ایرنا در آنکارا قرار گرفت، با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه و افزایش تعداد کشته شدگان فلسطینیی افزود: بخش عمده کشته شدگان (در حملات رژیم صهیونیستی به غزه) را کودکان و زنان تشکیل می دهند و جهانیان از این مساله از طریق رسانه ها مطلع شده و رسانه های در افشای جرایم جنگی و انسانی اسرائیل نقش مهمی داشته اند.

وی گفت: عکسها، اخبار و تصاویر ویدیویی رسانه ها مهمترین اسناد در زمان حساب پس دهی اسراییل در نزد محاکم صالحه خواهند بود.

اسر با اشاره به تشدید حملات اسراییل به دست اندرکاران امور رسانه ای فلسطینی و خارجی در غزه ادامه داد: حملات اخیر اسرائیل به مراکز مطبوعات خارجی در غزه، نشانگر این است که اسراییل به صراحت رسانه ها را تهدید می کند و قصد سانسور اخبار مرتبط با تراژی انسانی در غزه را دنبال می کند.

دفتر خبرگزاری ˈآناتولیˈ و دفاتر برخی خبرگزاریهای دیگر در غزه در روزهای اخیر مورد حملات نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

خاورم**2012**1479
کد N417785