فارین پالیسی تحلیل کرد/

چرا جنگ غزه به پایان نمی رسد/ مصر از چه آتش بسی حمایت می کند