اعلام همبستگی سازمان حقوقی با طرح امداد رسانی جوانان ایرانی-مصری به غزه

سازمان حقوقی,طرح ایرانی مصری

تهران - ایرنا - سازمان ˈزندگی برای حقوق بشرˈ با صدور بیانیه ای با کاروان امداد رسانیˈبخاطر غزهˈ که با هماهنگی جوانان ایرانی ومصری بزودی راهی غزه می شود، اعلام همبستگی کرد.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبریˈ الیوم السابعˈ این بیانیه افزود: گروهی از جوانان ایرانی ومصری اقدام به تهیه یک کاروان خیریه برای ارسال کمکهای بشردوستانه مردم مصر وایران به غزه در قالب ابتکار عمل مردمی با توجه به بحران انسانی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان به ویژه کودکان و زنان کردند.

ˈیاسر ترکیˈ مدیر سازمان زندگی برای حقوق بشر در مصر افزود: این کاروان فعالیت بشردوستانه مردمی است که با هدف کاهش دردهای مظلومان بی گناهی که به دست صهیونیست ها در برابر چشمان جهانیان وسکوت سازمان های بین المللی کشته می شوند به غزه ارسال می شود.

وی افزود سازمانهای محلی دیگری نیز تا کنون آمادگی خود برای مشارکت در این طرح را اعلام کرده اند.

رسانام** 1453**1577
کد N417291