وزارت دارایی آمریکا امروز در باره ایران به کنگره گزارش می دهد

آمریکا

تهران – ایرنا – معاون وزیر دارایی آمریکا در امور اطلاعاتی، عصر امروز، به ترتیب، به کمیسیون های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان درباره روابط اقتصادی با ایران گزارش می دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ˈدیوید کوهنˈ، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور اطلاعاتی، در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا، نشستی مشورتی زیر عنوان ˈایران: وضعیت 1+5ˈ خواهد داشت.

کوهن همچنین به کمیسیون روابط خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا خواهد رفت و نشستی با عنوان ˈگفت و گوهای هسته ای با ایران: از تمدید تا توافق نهاییˈ برگزار خواهد کرد.

گزارشهای دریافتی از هیات حاکمه آمریکا حکایت از آن دارد که منطق قوی ایران در مذاکرات سبب بروز دودستگی در میان این مقامات شده است.

مقامهای واقع نگر آمریکایی، ایران هسته ای را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و از مذاکره حمایت می کنند اما گروههای تندرویی که از لابی صهیونیستی خط می گیرند، همچنان در پی به شکست کشاندن مذاکرات و سوق دادن روند امور به سمت افراط گرایی هستند.

رسانام**9163**1577
کد N417169