در جلسه هیأت دولت انجام شد:

تعیین مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاه‌ها در سال 92

دولت

هیأت وزیران در جلسه 1393.4.25 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاه‌ها در سال 1392، مطابق سال 1391 تعیین می‌شود.

هیأت وزیران مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاه‌ها در سال 1392 را تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 1393.4.25 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاه‌ها در سال 1392، مطابق سال 1391 تعیین می‌شود.

این مصوبه در تاریخ 1393.5.1 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N416753