بهروز نعمتی

مجلس

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به انتخاب اعضای هیات نظارت مطبوعات درکمیسیون فرهنگی گفت: بحث انتخاب نشدن علی مطهری مطرح نیست بحث این است که ما نباید برای حضور نمایندگانی که حقشان در انتخابات هیات نظارت مطبوعات کاندیدا بشوند محدودیت ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه درمجلس درخصوص انتخاب اعضای هیات نظارت مطبوعات استفساریه تنظیم کرده ایم گفت: در این استفساریه از مجلس خواستیم که بگویند آیا منظور آنچه در آیین نامه امده این است که آحاد نمایندگان می توانند کاندیدا شوند یا تنها اعضای کمیسیون فرهنگی.
این نماینده مجلس با بیان اینکه انتخاب رسائی ونبویان از کمیسیون فرهنگی جای تعجب دارد حتی در آیین نامه هم آمده که حداقل دو نفر می توانند در هیات نظارت بر مطبوعات از مجلس حضور داشته باشند.اگر قرار است مجلس همین دو نفر را معرفی کنند پس دیگر رای گیری معنایی نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که هر حداقلی تعریف خود را دارد گفت: مجلس باید در مورد انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات اظهار نظر کندمن فکر می کنم با اظهار نظر مجلس نتیجه این انتخابات تغییر خواهد کرد.
وی با اعلام اینکه بحث انتخابات اعضای هیات نظارت بر مطبوعات روز یکشنبه در مجلس مطرح خواهد شد گفت: امیدواریم نتیجه بازگردد و نمایندگان بیشتری بتوانند در این انتخابات شرکت کنند.

کد N416353