نسخه اعتدال از نوع صهیونیستی - عربستانی برای غزه

عربستان,اعتدال

تهران - ایرنا - روزنامه فلسطینی المنار در مطلبی به نقل از منابعی که آگاه عنوان نموده است، به نقش عربستان در هماهنگی با رژیم صهیونیستی در قضیه بحران غزه پرداخته است.

روزنامه المنار به نقل از این منابع می نویسد: هم اکنون گفت وگوهایی پشت پرده در مورد سرنوشت نوار غزه و مقاومت و آینده نبرد فلسطین میان رژیم عربستان و رژیم صهیونیستی در جریان است.

المنار خاطرنشان کرد: اطلاعات موجود نشان می دهد که برخی از کشورهای عرب(عربستان) از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه حمایت کرده اند و نخست وزیر این رژیم در تجاوز خود متکی بر حمایت عربی و جهان استکباری است زیرا عوامل متجاوز و کشورهای تایید کننده و تامین کننده هزینه اقدامات تجاوزکارانه صهیونیستها در این میان اهداف مشترکی دارند.

المنار افزود: همه طرفهای یاد شده (عرب ها و غربی ها) در انتظار آن هستند تا نوار غزه شکست بخورد تا بتوانند راه حل های خود را بر فلسطینیان تحمیل کنند.

المنار به نقل از محافل سیاسی آگاه خاطرنشان کرد: هم اکنون پشت پرده نه تنها موضوع سرنوشت نوار غزه و مقاومت بلکه آینده نبرد فلسطین و رژیم صهیونیستی بطور کلی در دست بررسی است.

المنار به نقل از منابع یاد شده نوشت: فرآیند بازبینی صف بندی ها به رهبری عربستان هم اکنون جریان دارد و ریاض در صدد آن است تا محور خود را در خاورمیانه گسترش دهد تا آنکه شامل رژیم صهیونیستی نیز بشود.

خاورم ** 1487 **1275
کد N415913