دبیر کل جهاد اسلامی:

ایستادگی مقاومت دشمن صهیونیست را در تمامی زمینه ها ناکام گذاشت

کد N415586