نصیرپور در گفتگو با مهر خبر داد:

توزیع بودجه 3 هزار و 800هزار میلیاردی با نظر نمایندگان/ سهم متفاوت نمایندگان از بودجه

دولت

معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور درباره اختصاص بودجه از سوی دولت برای هزینه کرد پروژه های عمرانی با نظر مستقیم نمایندگان مجلس گفت: عدد کلی این بودجه ۳ هزار و ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که برای حوزه های مختلف هم فرق دارد یعنی مقطوع به ازای هر نماینده ۱۰ میلیارد تومان نیست اما مواردی بیشتر و هم کمتر از این مبلغ وجود دارد.

مجید نصیر پور معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص بودجه از سوی دولت برای هزینه کرد پروژه های عمرانی با نظر مستقیم نمایندگان مجلس اظهار داشت: به استناد ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه، امسال مجلس تبصره ای را به قانون بودجه اضافه کرد که از این رهگذر ردیفی برای پروژه هایی باز شد که در استان های کشور در حال اجرا هستند و توزیع آن را هم منوط به نظر نمایندگان هر حوزه انتخابیه کرد.
 
وی افزود: عدد کلی این بودجه ۳ هزار و ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که برای حوزه های مختلف هم فرق دارد یعنی مقطوع به ازای هر نماینده ۱۰ میلیارد تومان نیست اما مواردی بیشتر و هم کمتر از این مبلغ وجود دارد.
 
نصیر پور تصریح کرد: این عدد و رقم بسیار بزرگ بود و در صورت هزینه کردن آن در پروژه های بزرگ و هدفمند کشور می توانست تحرک خوبی را در بخش های مختلف ایجاد کند.
 
معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در همکاری های اولیه معاونت برنامه ریزی با نمایندگان مجلس، پروژه های خرد و مورد نظر نمایندگان در دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: در یک ارزیابی به نظر آمد که اگر قرار باشد این روال در پروژه های خرد و کوچک به این شکل استفاده شود، ضمن اینکه می تواند در برخی از مناطق راهگشا باشد اما می تواند آفت هایی هم داشته باشد.
 
نصیرپور با اشاره به اصلاح نحوه اختصاص این بودجه ها گفت: سازمان مدیریت بخشنامه جدید را ابلاغ کرده است که این پول ها در پروژه های ملی و استانی که پیشرفت قابل ملاحظه ای دارند و با این پول ها می توانند در یکی دو سال آینده تمام شوند، هزینه شوند.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر نمایندگان لحاظ می شود یا خیر؟ اظهار داشت: به هر حال نظر نمایندگان چون در متن قانون آمده لحاظ شده است اما با این قید که هزینه ها در پروژه های ملی و استانی باشد.
 
معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور افزود: ایجاد پروژه های خرد جدید شاید نتواند حتی هدف نمایندگان را هم تامین کند لذا در این راستا نیز دولت تلاش خود را خواهد کرد.
 
نصیر پور با اشاره به اختصاص این پول ها به پروژه های عمرانی به شرط اتمام تا پایان سال 94 که زهمزمان با برگزاری انتخابات مجلس است، گفت: این نگرانی در جامعه و کسانی که درگیر کار انتخابات سال ۹۴ هستند ایجاد شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: بهتر بود در زمان تصویب به این موارد توجه می شد بنابراین طبیعی است اگر بنا باشد پول هایی با اهداف خاصی توزیع شود می تواند نگرانی ایجاد کند، لذا هم شان مجلس و هم شان دولت ایجاب می کند از رفتارهایی که این ذهنیت را در جامعه سیاسی ما ایجاد می کند، بپرهیزد.