قائم مقام وزیر کشور: رقابت سیاسی در احزاب باید قانونی انجام شود

قائم مقام وزیر کشور, طرح نحوه فعالیت احزاب

تهران - ایرنا- قائم مقام وزیر کشور با تاکید براین که رقابت سیاسی احزاب باید قانونی انجام شود، گفت: برخورد با رقبای سیاسی با استفاده از روش های خارج از چارچوب فعالیت احزاب، قانونی، شرعی واخلاقی نیست.

«حسینعلی امیری» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: فعالیت احزاب باید در چارچوب اساسنامه احزاب انجام شود و این که تلاش کنیم با استفاده از هر روش ممکن از قبیل مناسبت های تقویمی و تریبون های عمومی، رقبای سیاسی را از میدان بدر کنیم، اقدامی ناپسند است.

قائم مقام وزیر کشور همچنین احزاب را از نخبه های سیاسی کشور برشمرد و بر رعایت اخلاق حرفه ای در فعالیت های سیاسی آنها تاکید کرد.* طرح نحوه فعالیت احزاب نیاز به کار کارشناسی دارد

قائم مقام وزیر کشور همچنین به مسکوت گذاشتن طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت:  این طرح به مدت سه ماه مسکوت گذاشته شد چرا که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

امیری، این اقدام مجلس شورای اسلامی را برای ارجاع لایحه فعالیت احزاب به کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس قابل تحسین خواند و گفت: مجلس از وزارت کشور خواسته است تا این طرح را با کمک دولت و نظرات ارایه شده تکمیل کند.

وی همچنین اعلام کرد: وزارت کشور نظرات خود را درمورد طرح نحوه فعالیت احزاب به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که البته همراه با نظرات و پیشنهادات متعددی بوده است.

قائم مقام وزیر کشور از علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای دریافت نظرات وزارت کشور در این طرح قدردانی کرد.

سیام.9136**1058**7261**1336
کد N413908