تکفیری‌های اردبیل تکذیب شدند

تکفیری‌ها

این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و قویاً تکذیب می‌گردد.


 


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با ارسال نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی درخصوص خبر چاپ شده در ستون جهت اطلاع مورخ 4/5/93 در مورد مشاهده فردی از تکفیری‌ها با سر تراشیده و لباس عربی و شمشیر به دست در اردبیل اعلام کرد: این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و قویاً تکذیب می‌گردد.

کد N413700