سخنرانان روز قدس در مادرید:

رژیم صهیونیستی به پاکسازی قومی و نسل کشی به حمایت غرب می پردازد

اسپانیا,فلسطین

مادرید- ایرنا- گروهی از اندیشمندان اسپانیایی و فلسطینی مقیم مادرید در میزگردی به مناسبت روز جهانی قدس که با همت رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا برگزار شد ابراز داشتند که واقعیت فلسطین این است که رژیم صهیونیستی با حمایت غرب به پاکسازی قومی و نسل کشی می پردازد .

به گزارش ایرنا،دراین مراسم که درموسسهˈمسلمانان برای صلحˈبرگزارشد ˈاکتور گرادˈ استاد دانشگاه ایالتی مادرید وعضو جنبشˈبایکوت اسراییلˈتصریح کرد:دلیل تشکیل جنبش ما،اعلام 10سال قبل سازمان ملل متحد بود که در قطعنامه ای دیوار حائل را غیرقانونی و یک آپارتاید محسوب کرد و پس از آن 200 جنبش فلسطینی از همه جهان درخواست کردند که اسراییل و کالاهای آن بایکوت شود.

گراد تصریح کرد:دولت صهیونیستی اسراییل به عنوان یک دولت استعمارگر ازسوی بریتانیا و امپریالیسم در فلسطین به وجود آمد.درسال های 20 میلادی،صهیونیسم دید که می تواند ازطریق اخراج بومیان فلسطینی از سرزمین هایشان،دراین خاک مستقر شود و دراین راستا ، به یک پروژه پاکسازی قومی پرداختند که این امر سر انجام در جنگ سال 1948 عملی شد.

وی افزود :این طرح در سال های 20 میلادی برنامه ریزی شده بود تا که گسترش هرچه بیشتر خاک اسراییل با کمتر شدن جمعیت فلسطینی ساکن در آن همراه باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد:ازهمان زمان و با تجربه ای که بریتانیا و امپریالیسم در آپارتاید آفریقای جنوبی داشتند ، با داشتن قوانینی بر اساس دادن امتیازات به یک گروه و تبعیض گروه دیگر می باشد ، این طرح را در اسراییل نیز پیاده کردند که بر مبنای آن ، گروهی از مردم دارای امتیازات است و گروه دیگر از هیچ امتیازی برخوردار نیست.

وی گفت :اسراییل از طریق چندین مکانیسم به تبعیض فلسطینیان پرداخت : نخست 70 درصد از مردم را از سرزمین هایشان اخراج کرد سپس، شهرهای فلسطینی که در داخل اسراییل مانده بودند را تحت سلطه یک کنترل پلیسی قرار داد و به شهروندان آنها شهروندی اسراییلی داد اما با تبعیض با آنها رفتار می کند و امتیازات را از آنها گرفته است.

استاد دانشگاه تصریح کرد :به طور مثال ، شهرهای فلسطینی در داخل اسراییل در مقایسه با یک شهر اسراییلی 30 درصد بودجه کمتر دریافت می کنند .طرح های شهرسازی نیز برای شهرهای فلسطینی و اسراییلی متفاوت هستند ، به طوری که برای شهرهای یهودی نشین بیشترین توسعه و پیشرفت وجود دارد اما امر مضحک اینجاست که در قسمت فلسطینی با این بهانه که باید فضای سبز حفظ شود ، هرگونه پیشرفت و توسعه نظیر کارخانجات ، ایجاد خدمات اجتماعی و غیره ممنوع است .

گراد تاکید کرد :همه این تبعیض ها ایجاب می کنند که ما اسراییل را بایکوت کنیم تا که به سه هدف خود برسیم :پایان اشغالگری ها و تخریب دیوار حائل ، به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی فلسطینیان و برابری های حقوقی و حفظ و احترام به حق و حقوق فلسطینیان در بازگشت به سرزمین های خود در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل .

وی خاطرنشان کرد :بایکوت های ما مسالمت آمیز هستند به طوری که همه شهروندان جهان می توانند در آن با اقدامات شخصی خود ، با فشار بر دولت های کشورهای خود و دیگر اقدامات در نخریدن کالاهای اسراییلی ، در دعوت نکردن هنرمندان اسراییلی به کشورهایشان ، در عدم سرمایه گذاری در اسراییل ، عدم همکاری شرکت ها در شهرک سازی ها و ممانعت از سرمایه گذاری های اسراییل در کشورهای دیگر شرکت کنند .

در ادامه ، ˈمروان بورونیˈ رئیس جامعه اسپانیایی فلسطینی اسپانیا که به تشریح وضعیت فلسطین اشغالی پرداخت تصریح کرد :ما امروز شاهد یک نسل کشی و قتل هستیم .بر خلاف آنچه که در رسانه های مطبوعاتی گفته می شود این یک جنگ نیست ، یک درگیری بین نیروهای یک طرف با نیروهای طرف دیگر نیست بلکه یک مردم بی دفاع که در حال دفاع از خود با آنچه که در دست دارند را می بینیم که علیه پنجمین ارتش قدرتمند جهان مبارزه می کند .

بورونی ادامه داد :غزه اکنون 7 سال است که تحت محاصره و فشار رژیم صهیونیستی قرار دارد و هیچ کالایی نظیر مواد غذایی و دارو وارد این منطقه نمی شد و مردم غزه مجبور شدند که به سمت قسمت اسراییلی و سمت مصر تونل بزنند و این کالاها را از جاهای دیگر وارد کنند و این وضعیتی است که اکنون 7 سال ادامه دارد .

وی تاکید کرد :جهان سر خود را برگردانده تا که این نقض ها و پایمالی های حقوق فلسطینیان را نبیند و برخی از کشورهای غربی و سیاستمداران نظیر ˈباراک اوباماˈ که ˈجایزه صلحˈ را کسب کرده ، از خوددفاعی اسراییل صحبت می کنند و می گویند که اسراییل حق دارد از خود دفاع کند .

به عقیده وی ، ˈیک کشور اشغالگر حق ندارد از خود دفاع کندˈ وقتی که طرف مقابل به سوی او هر چه که در دستش است پرتاب می کند. ˈوقتی که کرانه باختری رود اردن و غزه را اشغال می کنند ، ما به سوی آنها نباید شاخه گل یا برنج پرتاب کنیم بلکه باید چوب ، سنگ و هرچه در دستمان است پرتاب کنیمˈ .

به عقیده بورونی ، خلاصه وضعیت ژئوپلیتیک فلسطین را باید در چهار کلمه ˈ استعمار ، اشغالگری ، صهیونیسم و تبعیض نژادˈ توصیف کرد.

رئیس جامعه اسپانیایی فلسطینی گفت :غزه ، کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی 22 درصد از فلسطین تاریخی را تشکیل می دهند .ما 20 سال قبل پذیرفتیم که یک فلسطین مستقل را در 22 درصد فلسطین تاریخی پایه گذاری کنیم ولی اسراییل در 22 درصد فلسطین تاریخی در حال شهرک سازی است .

وی تصریح کرد :یکی از عناصری که عملا هر گونه راه حل را مشکل می سازد ، مساله اسرای فلسطینی است .در حال حاضر بیش از شش هزار اسیر فلسطینی در زندان های اسراییل به سر می برند و جرم آنها ˈمبارزه با اشغالگریˈ بود .

بورونی اشاره کرد :در اسپانیا ، کسانی که علیه فرانسوی ها در زمانˈ ناپلئون بناپارتˈ جنگیدند ، نام هایشان را بر روی خیابان ها و میادین می گذارند ، فرانسویهایی که علیه آلمان نازی جنگیدند ، نام آنها بر روی خیابانها و میادین این کشور گذاشته شده و فیلمهایی در مورد آنها ساخته شده اما هنگامی که ما می جنگیم ˈتروریستˈ هستیم .ˈ آری ما تروریست هستیم و تروریست خواهیم ماند تا که سرزمین خود را آزاد کنیمˈ .

رئیس جامعه اسپانیایی فلسطینی خاطرنشان کرد :ما نزدیک به 11 میلیون نفر فلسطینی هستیم که در جهان زندگی می کنیم ولی از این تعداد ، شش میلیون نفر آواره فلسطینی هستند و هنوز فلسطین را ندیده ا ند زیرا در کشورهای اطراف زندگی می کنند و به دلیل اشغالگری ها نمی توانند وارد فلسطین شوند .

وی در رابطه با روز قدس اشاره کرد :هر روز ما روز قدس ، روز جنین ، روز کرانه باختری و روز غزه است زیرا آنهایی که تحت اشغالگری هستند ، ما هستیم .ما از اقدام و تدبیر امام خمینی و اقدام همه ایرانیان در گرامیداشت هر ساله روز قدس قدردانی می کنیم ، اما بیت المقدس و همه شهرهای فلسطین هر روز به ما نیاز دارند .

بورونی ادامه داد :کاری که اسراییل انجام می دهد ، سخت کردن زندگی برای فلسطینیان است با این هدف که فلسطینیان را خسته کنند و آنها سرزمین ها و خانه های خود را ترک کنند.سیاست آنها این است که بیشترین فلسطینیان را از خاک خود اخراج کنند .

وی توضیح داد که شهرک نشینان اسراییلی که در مناطق اشغالی بیت المقددس ، کرانه باختری رود اردن یا غزه می نشینند ، افراطی ترین افراد و یا مزدورانی هستند که از اسراییل پول می گیرند تا که در آنجا زندگی کنند و به نفع اسراییل است که این افراد را در آنجا اسکان دهد .

به گفته بورونی ، دیگر سیاست اسراییل ، یهودی کردن خیابان ها و نام آنها است ، به طوری که نام خیابان ها که به عربی یا به حروف لاتین نوشته شده یا نام های اسلامی یا مسیحی دارند را پاک می کنند یا خط می زنند و فقط با نام های یهودی و با حروف عبری می نویسند تا که حروف عربی و لاتین از یاد مردم برود.

دیگر سخنران این مراسم ˈعبدو تونسیˈ رئیس مجله فلسطین دیجیتال و عضو انجمن روزنامه نگاران و نویسندگان عرب در اسپانیا بود که گفت :ما در مورد فلسطین و فلسطینیان در رسانه ها و در روزنامه ها ، شاهد تیتر خبرهایی هستیم که کاملا دست خورده هستند و واقعیت را بیان نمی کنند .

وی خاطرنشان کرد :هدف این نیست که اکنون از رسانه های با نیت بد انتقاد کنیم زیرا می دانیم که در خدمت امپریالیسم هستند و هنگامی که می گوییم افراد بد نیت ، منظورم افرادی است که نمی خواهند که ما در صلح و آرامش زندگی کنیم .

تونسی در توضیحات خود ابراز داشت :به طور مثال من به تیتر خبر یک روزنامه اسپانیا چند روز پیش اشاره می کنم که می گوید :در 11 روز حمله بر روی غزه ، 300 فلسطینی کشته شدند و با درگذشت 2 سرباز اسراییل اکنون شمار قربانیان اسراییلی به 4 نفر رسیده است .

وی گفت :همانطوری که می بینیم 300 کشته و 4 قربانی داریم . فلسطینیان افراد کشته شده و اسراییلی ها قربانیان هستند و جالب اینجاست که این روزنامه ادعا دارد که پرچم عدالت اجتماعی را در دست دارد .

به گفته تونسی ، کسی که بر اثر اصابت بمب یا سلاح گرم کشته می شود مقتول و کسی که می کشد قاتل نام دارد و واقعیت غزه این است که هر روز ، کودکان و زنان بسیاری به قتل می رسند و کسانی هستند که خانه ها بر روی آنها خراب شده و این افراد برای این روزنامه ، فلسطینیان کشته شده هستند نه قربانیان فلسطینی .

خبرنگار مذکور خاطرنشان کرد :مثال دیگر ، عبارت ˈنیروهای امنیتی اسراییلی ˈ است هنگامی که در واقع آنها ˈنیروهای اشغالگرˈ هستند .همه جهان می داند که فلسطین سرزمین اشغال شده است و بر اساس گزارشات بین المللی ، فلسطین را اشغال شده ، پس در نتیجه ، ارتش اسراییل نیروهای اشغالگر هستند .

وی تصریح کرد :همچنین می بینیم که از عبارت ˈاورشلیم شرقیˈ استفاده می شود و می گویند که اورشلیم پایتخت اسراییل است و این در حالی است که قوانین بین المللی ، می گویند که از سوی اسراییل اشغال شده است و یا می شنویم که می گویند 10 هزار شهرک نشین از سوی 150 هزار فلسطینی محاصره شده ا ند .هنگامی که کسی این خبر را می خواند به خود می گوید ، ˈطفلک شهرک نشین ها که از سوی فلسطینیان محاصره شده ا ندˈ .

تونسی افزود :برای این رسانه ها ، فلسطینیان هیچگاه ˈنیروهای مقاومتˈ نیستند بلکه ˈعده ای کودک و نوجوان هستند که به پرتاب سنگ ، کوکتل مولوتف می پردازندˈ و این امر برای آنها بد است زیرا یک ابراز از تظاهرات و شورش هستند .

در این زمینه وی تاکید کرد :یک روزنامه نگار در واقع نباید مرتکب چنین اشتباهاتی شود زیرا مشروعیت خود را از دست می دهد .واقعیت ها در گزارشات بین المللی مندرج هستند و ساختگی نیستند .ˈدر نتیجه ، روزنامه نگاری که کلمه اشغالگری یا نیروهای اشغالگر را نمی نویسد و به هر دلیلی در واقعیت خبرها دست کاری می کند، این روزنامه نگار علیه حقوق بشر و علیه قوانین بین الملل است .

اروپام **1234**1547
کد N413307