مراسم روز جهانی قدس در بلگراد برگزار شد

کد N411293