روز قدس در پاکستان/ مسلمانان در حمایت از غزه راهپیمایی کردند

کد N411123