ایرانیان مقیم استانبول روز جهانی قدس را گرامی داشتند

کد N410629