• ۷بازدید

ایرانیان مقیم استانبول روز جهانی قدس را گرامی داشتند

وبگردی