در گفتگو با مهر مطرح شد؛

پیام راهپیمایی امسال روز قدس/ اهداف غرب از حمایت صهیونیست ها