رییس جمهوری به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

کد N410341