وزیر ورزش و جوانان در جمع راهپیمایی‌کنندگان روز قدس:

روز قدس نمادی از همبستگی مسلمانان جهان با مردم فلسطین است

سایر حوزه ها

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه روز قدس نمادی از همبستگی مسلمانان جهان با مردم فلسطین است، گفت: صهیونیست‌ها بدانند چیزی جز شکست، خواری و بی‌آبرویی در انتظارشان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در راهپیمایی روز جهانی قدس با بیان اینکه تقدیر الهی پیروزی مستضعفین را مقدر کرده است، اظهار داشت: انشاءالله با یاری خداوند و مقاومت همه مسلمانان جهان، غزه و فلسطین آزاد می شوند.

وی افزود: صهیونیست ها بدانند چیزی جز شکست، خواری و بی‌آبرویی در انتظارشان نیست.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: روز قدس نمادی از همبستگی مسلمانان جهان با مردم فلسطین است.