همایش بزرگداشت روز جهانی قدس در آتن برگزار شد

کد N410217