حضور گسترده مردم تهران در دقایق اولیه راهپیمایی روز قدس/ جوانان پرچمدار راهپیمایی

سایر حوزه ها

03/05/1393 10:53

به گزارش خبرنگار مهر، مردم تهران در اولین دقایق آغازین راهپیمایی روز قدس فوج فوج از مسرهای فرعی وارد خیابان آزادی می شوند.

مردم تهران در قالب گروهها و دسته هایی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، روز جهانی قدس یوم الله یوم الله، بنیانگذار امروز روح الله روح الله و با در دست داشتن پرچم هایی با مضامین القدس النا و نصرمن الله و فتح قریب اوج انزجار خود از رژیم صهیونیستی را بیان کرده و از مردم غزه دفع می کنند.

در این میان حضور زنان و کودکان برای دفاع از کودکان غزه چشمگیر است.

در همین دقایق اولیه رفت و آمدهای وسایل نقلیه در خیابان آزادی تقریبا در حال توقف است.