اخبار جنگ سوم غزه/

افزایش تعداد شهدای فلسطینی به 807 نفر/حیفا در تیررس موشک های "ار 170" مقاومت