در تظاهرات ضد صهیونیستی در ترکیه؛

پرچم های اسرائیل و آمریکا در استانبول به آتش کشیده شد

کد N408879