تصاویری از هدف قرار گرفتن یک تانک ارتش رژیم‌صهیونیستی در غزه

در فیلم زیر تصاویری از هدف قرار گرفتن یک تانک مرکاوا با آر.پی.جی و نیز یک تک تیرانداز ارتش رژیم صهیونیستی در غزه نمایش داده شده است.

تصاویری از هدف قرار گرفتن یک تانک ارتش رژیم‌صهیونیستی در غزهدر فیلم زیر تصاویری از هدف قرار گرفتن یک تانک مرکاوا با آر.پی.جی و نیز یک تک تیرانداز ارتش رژیم صهیونیستی در غزه نمایش داده شده است.

 

 

 

منبع: ایسنا

49261

کد N408669