در اخطار قانون اساسی مطرح كرد:

انتقاد پیرموذن از عدم انتخاب و معرفی علی مطهری برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات و صداوسیما

مجلس

کمیسیون فرهنگی باید علی مطهری را به عنوان گزینه مد نظر داشته باشد و کمیسیون می‌توانست به اندازه دو برابر کاندیدا معرفی کند.

نماینده مردم اردبیل از انتخاب و معرفی علی مطهری به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی برای هیات نظارت بر صداوسیما و مطبوعات از سوی كمیسیون فرهنگی انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمال‌الدین پیرموذن در اخطار قانون اساسی با اشاره به انتخاب حمید رسایی و محمود نبویان به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیات نظارت بر عملكرد صداوسیما و مطبوعات گفت: کمیسیون فرهنگی در انتخاب برخی افراد دیدگاه سیاسی خود را اعمال کرده و این در حالی است که کمیسیون می‌توانست سه نفر را به عنوان ناظر مجلس انتخاب کند.

وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی باید علی مطهری را به عنوان گزینه مد نظر داشته باشد و کمیسیون می‌توانست به اندازه دو برابر کاندیدا معرفی کند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل با بیان اینکه این بند از آیین‌نامه ابهام دارد، اظهار داشت: عبارت «حداقل» در متن ذکر شده و کمیسیون می‌توانست بیش از دو نفر را انتخاب کند.

کد N407564