تلاش 6 نماینده برای حضور در هیات نظارت بر صدا و سیما، مطبوعات و شورای رقابت

مجلس

6 نامزد مجلس برای حضور به عنوان ناظر در شورای رقابت، هیات نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر صدا و سیما در حال رایزنی و توزیع برگه‌های مربوط به نامزدی خود در صحن علنی مجلس هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نامزدهای ناظر مجلس در شورای رقابت، شورای نظارت در صدا و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات در صحن علنی مجلس در حال توزیع برگه‌هایی در میان نمایندگان و رایزنی با نمایندگان مجلس در این خصوص هستند.

بر این اساس، رمضان شجاعی‌کیاسری نماینده ساری، جمشید جعفرپور نماینده لارستان نامزدهای ناظر مجلس برای حضور در شورای نظارت بر صدا و سیما هستند.

محمود نبویان و حمید رسائی نمایندگان مردم تهران نیز نامزدهای ناظر مجلس برای حضور در هیات نظارت مجلس بر مطبوعات هستند.

علاوه بر این، هادی قوامی نماینده اسفراین و رحیم زارع نماینده آباده نامزدهای مجلس برای حضور در شورای رقابت هستند.