پادشاه تایلند قانون اساسی موقت را تایید کرد

قانون اساسی

کوالالامپور- ایرنا - ˈبهومیبول آدولیادجˈ پادشاه تایلند قانون اساسی موقت این کشور را که حکومت نظامی تایلند برای اصلاحات سیاسی و جلوگیری از نفوذ خانواده شیناواترا تهیه کرده است، تایید کرد.

به گزارش ایرنا، ژنرال ˈپرایوت چان اوچاˈ فرمانده ارتش و رییس حکومت نظامی تایلند شب گذشته قانون اساسی موقت را نزد پادشاه 86 ساله این کشور برد تا مورد تایید قرار دهد.

این نخستین دیدار رهبر کودتای تایلند با پادشاه این کشور پس از بدست گرفتن قدرت توسط وی در اول خرداد پس از یک کودتای نظامی است.

ˈپرایوت چان اوچاˈ اعلام کرده است انتخابات در این کشور مهر ماه سال آینده برگزار می شود.

رهبر کودتا در تایلند اول خرداد قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق درآورد و دولت غیرنظامی را عزل کرد.

انتشار قانون اساسی موقت نشانه ای از ادامه اداره کشور توسط ارتش برای انجام برخی اصلاحات اساسی در نظام سیاسی این کشور است، اگر چه انتظار می رود تغییرات عمده در قانون اساسی دائم دیده شود.

قانون اساسی موقت تایلند به شورای ملی صلح و نظم اجازه می دهد با انجام اصلاحاتی به ˈموقعیت های غیرقابل کنترلˈ و قدرت های خاص پایان دهد.

براساس این قانون، کابینه موقت که احتمال دارد اواخر ماه جاری و یا اوایل شهریور ماه تشکیل شود بیش از 35 عضو دارد.

براساس این قانون موقت، 36 نفر عضو کمیته ای خواهند بود که پیش نویس قانون اساسی جدید و دائمی تایلند را تهیه می کنند.

قانون اساسی موقت تایلند براساس گزارش روز چهارشنبه ˈبانکوک پستˈ از 48 بخش تشکیل شده است.

فرمانده ارتش تایلند پیش از این اعلام کرده بود دولت موقت برای نظارت بر اصلاحات سیاسی پیش از انتخابات تشکیل می شود.

کابینه جدید نیز انتظار می رود مرداد یا شهریور امسال در شورای حکومت نظامی و از بین نظامیان انتخاب شوند.

آساق**1611
کد N406637