حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی: نمایندگان مجلس برای خودشان زمین نمی گرفتند

علی اکبر ناطق نوری,اکبر هاشمی رفسنجانی

حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در خصوص موضوع واگذاری زمین در سالهای ابتدایی انقلاب به محرومین توضیحاتی را به خبرآنلاین ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاین، طباطبایی که در سالهای ابتدای انقلاب حاکم شرع در شهرداری تهران بود، پیرامون موضوع واگذاری زمین به نمایندگان در مجلس اول که در استیضاح حجت الاسلام ناطق نوری وزیر وقت کشور طرح شده بود توضیحاتی را ارائه کرد.

حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در گفت وگو با خبرآنلاین در این خصوص، گفت:«در آن تاریخ برای شناخت  مستضعفین و برخی فقرای متدین با معرفی شخصیت های معتبر زمین به آنها واگذار می شد.نوشتن نامه از سوی بنده به جناب آقای ناطق نوری در خصوص واگذاری زمین به افراد مستضعف هم به این دلیل بود که تصدیق افراد مستضعف باید در هر زمان به شهادت افرادی عادل ، معتبر و آگاه می رسید،لذا برای مشخص شدن این امر انجام نوشتن آن نامه ها انجام شد و نمایندگان برای خودشان زمینی نگرفتند.»

حجت الاسلام ناطق نوری در گفت وگو با خبرآنلاین [ ایــــنــــجــــا ] با اشاره به موضوع استیضاح وی در مقام وزیر کشور و موضوع زمین، اظهار داشت:در ماجرای استیضاح در سال 62 یک سوال راجع به زمین و واگذاری زمین به مردم و افراد محروم مطرح شده بود. آقای مهندس گنابادی آن زمان وزیر وقت مسکن بود، به او گفته بودند این وزیر کشور زمین تقسیم می کند. او هم مدام به ما نامه می نوشت. من هم به مرحوم مهندس کازرونی که معاون عمرانی من بود، کار را ارجاع دادم که ببیند ماجرا چیست که معلوم شدحاکم شرعی مستقر در شهر داری تهران( آن وقت شهرداری زیر مجموعه وزارت کشور بود، زمین های بی صاحب را براساس تشخیص به فقرا، مستضعفین و حتی پاسدار های که بی خانه بودند واگذار می کرد.

ناطق نوری افزود:جمعی از نماینده ها برای ایشان نامه می نوشتند و توصیه می کردند که فلان کس را می شناسیم وضعیتش را بررسی کردیم و می دانیم که فقیر و مستحق است که یک تکه زمین به او داده شود. از جمله این توصیه ها برای افراد بی بضاعت، توصیه ای است که آقای هاشمی انجام داد بود و کسی را معرفی کرده و گفته بود: آقای حاکم شرع! اگر زمینی در اختیار نیازمندان قرار می دهید، این فرد هم بیچاره است و مستحق دریافت. خود من هم از این توصیه ها داشتیم مثلا آقای طباطبایی(حاکم شرع) یک لیستی را خطاب به من فرستاده و نوشته بود:«این آدم ها می گویند مستحق هستند و زمین می خواهند. می گویند شما اینها را می شناسید؟» من در جواب نوشتم:« این افراد فقیر هستند و فقر آنها برای بنده مورد تائید است.»

وی تاکید کرد:اصل ماجرای زمین در استیضاح این بود و خب این بهانه ای شده بود برای استیضاح کنندگان که در کنار سایر موارد مطرح کنند. منتها در کتاب خاطرات بنده عبارتی نارسایی وجود دارد با این مضمون که «آقایان زمین گرفتند از جمله آقای هاشمی» خب ملاحظه می کنید که اصل ماجرا چه بوده و این افراد بد دل چگونه عنوان کرده اند و گرنه ایشان همانطور که رهبری در خطبه های 29 تیر ماه 88 گفتند؛ آقای هاشمی وسیعی از سرمایه های شخصی خودش را برای انقلاب گذاشت و اصلا چه نیازی داشت به یک قطعه زمین مثلا در باغ فیض که آن وقت ها نه مثل حالا بیابانی بیش نبود .

/212 27

 

 

کد N406288