اروپا تحریم تسلیحاتی روسیه را بررسی می کند

آمریکا اروپا

تعدادی از وزیران خارجه اتحادیه اروپا با تحریم تسلیحاتی روسیه موافقت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعدادی از وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز بروکسل از تحریم تسلیحاتی روسیه حمایت کردند.

بنا بر این گزارش گزارش، در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزی در شرق اوکراین و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی روسیه از سوی کشورهای غربی فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلستان در این مورد گفت: این اتفاق به علت حمایت روسیه از جدایی‌طلبان رخ داده است.

هاموند در ادامه گفت: پیشنهاد  شده بود تا در نشست روز چهارشنبه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را  علیه روسیه و مقاماتی از اوکراین که در بحران آفرینی نقش داشته‌اند افزایش دهد اما سرنگونی این هواپیما شرایط را تغییر داد.

وزیر دفاع جدید انگلیس گفت: تحریم تسلیحاتی یکی از مواردی است که مد نظر خواهیم داشت.

همچنین بر اساس این گزارش، تعداد دیگری از وزیران خارجه اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه روسیه حمایت کرده اند.