ماموریت هیئت دولت به وزارت دادگستری

با تصویب هیات دولت وزارت دادگستری مامور پیگیری توافقات حقوقی وقضایی بین ایران وفیلیپین شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات وزیران در جلسه 22/ 4/ 1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی – مصوب 1371- موافقت کرد:وزارت دادگستری با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت خارجه درخصوص انجام مذاکره ،پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی ،انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فیلیپین در پارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام ومراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این مصوبه در تاریخ 29 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

انتهای پیام

کد N406148