حزب حرکت ملی ترکیه:

اردوغان، غزه را ابزار دست سیاست داخلی ترکیه کرده است

حزب حرکت ملی,غزه

آنکارا- ایرنا- ˈاکتای وورالˈ رییس گروه پارلمانی حزب ˈحرکت ملیˈ ترکیه، گفت: اردوغان غزه را ابزار دست سیاست داخلی ترکیه کرده است.

وورال روز سه شنبه در انتقاد از سیاست های دولت آنکارا در مورد غزه در گفت وگو با خبرنگاران این مطلب را عنوان کرد.

وی گفت: اردوغان بجای نگاه انسانی به مساله غزه، این مساله را به صورت مساله سیاست داخلی ترکیه درآورده است.

رییس گروه پارلمانی حزب ˈحرکت ملیˈ ترکیه با اشاره به سخنان اردوغان در انتقاد از احزاب مخالف و متهم ساختن آنان به بی تفاوتی در مساله غزه گفت: این سخنان بی وجدانی، شیطانی و ظالمانه است.

وورال، اردوغان را متهم به قهرمانی ساختگی کرد و گفت: اردوغان در طول 12 سال حاکمیت در ترکیه هر چه که اسراییل خواسته انجام داده و حتی جمله مشهور ˈوان مینیتˈ وی خطاب به پرز رییس رژیم صهیونیستی در ˈداووسˈ ساخته و پرداخته مشاورین اردوغان بود.

وی افزود: شیلی و ونزوئلا سفرای اسراییل را از کشورشان اخراج کردند، اگر اردوغان ادعای مخالفت با اسراییل را دارد چرا کارکنان سفارت اسراییل را از ترکیه اخراج نمی کند؟

وورال گفت: ایراد سخنرانی های حماسی دردی از غزه و فلسطین درمان نمی کند بلکه عملا می باید اقدامی انجام داد.

حزب حرکت ملی ترکیه با گرایشات ملی- مذهبی دومین حزب بزرگ سیاسی در مجلس ملی ترکیه است.

خاورم**2012**7074**1275
کد N406072